Ďakujeme

21.05.2018 15:33

Zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí boli nápomocní pri príprave a realizácii obvodovej prehliadky Dorotka a jej priatelia. Cieľom nás všetkých bolo urobiť niečo pre naše deti, dúfame že sa nám to spoločnými silami podarilo.

Sponzori akcie:

 • Lidl.sk
 • Albatrosmedia.sk
 • Coop Jednota Sp. Nová Ves
 • MEGAS Spol. Kežmarok
 • p. Marcel Kacvinský
 • Cukrárenská výrobňa Betlanovce, p. Beáta Šimčáková
 • p. Ladislav Suchý

Za priamu pomoc s realizáciou ďakujeme týmto zúčastneným:

 • Spoločnému školskému úradu Smižany
 • Slovenskému Červenému krížu SNV s mládežníkmi
 • ZZS Falck
 • členkám Klubu zdravých MŠ
 • deťom z projektu Humanitko s pani uč. E. Rímskou
 • DHZ Betlanovce na čele s p. predsedom I. Zentkom
 • ŠJ Hrabušice
 • p. starostke a poslancom obecného zastupiteľstva Betlanovce
 • zamestnancom obecného úradu Betlanovce
 • p. Ľubomírovi Kopčákovi
 • p. uč. Monike Jarošovej (Vierke Fifipierke)

Ďakujeme