Pozor, zmena zápisu!

06.05.2022 11:08

 

Vážení,

upozorňujeme Vás, na posunutie termínu prijímania detí na predprimárne vzdelávanie z dôvodu práceneschopnosti.

Termín sa presúva na 17.5 - 18.5.2022. Ďakujeme za pochopenie.

Nezabudnite si priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.