Prerušenie prevádzky

29.03.2021 11:13

 

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia RÚVZ Spišská Nová Ves bude materská škola zatvorená v dňoch 27.3.2021 až 9.4.2021, pre prítomnosť ochorenia COVID-19 v škole. Zákonných zástupcov detí, ktoré v poslednom týždni navštevovali MŠ žiadame o prísne dodržiavanie karantény počas nasledudúcich 14-tich dní. Ďakujeme Vám za pochopenie, želáme veľa zdravia.