Prijímanie detí do MŠ

04.04.2016 17:20

Prijímanie detí do Materskej školy Betlanovce pre nasledujúci školský rok 2016/17 prebehne v dňoch 2.- 4. mája 2016 v budove školy, v čase od 11.00 - 13.00. Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa. Keďže kapacita školy je obmedzená prednostne budú do MŠ prijímané deti v predškolskom veku a deti s odloženou školskou dochádzkou /§ 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov/.