Zhodnotenie Outdoor Classroom Day

28.05.2021 11:44

 

Vyhodnotenie svetového dňa vyučovanie vonku môžete nájsť na tomto odkaze:

 stromzivota.sk/stromoviny/novinky-zo-stromu/svetovy-den-vyucovania-so-stromom

Naše foto je v galérii pod číslom 8 a 9.

 

Ďakujeme Stromu života za milý darček