Organizácia dňa

 

V priebehu dňa sa vystriedajú rôzne aktivity. Tie sa snažíme do programu zaraďovať vyvážene tak, aby sa deti naplno sústredili na každú z nich. Jednotlivé časti programu sa bežne prispôsobujú ročnému obdobiu, aktuálnemu počasiu, nadchádzajúcim sviatkom (Vianoce, Veľká noc) a podobne.

Nasledujúci harmonogram Vám poslúži pre predstavu, ako vyzerá obyčajný deň u nás.

Prevádzka školy je denne od 6.30 do 16.00 hod.

6.30 – 8.40

Hry a činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenie

8.40 – 9.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, desiata/

9.00 – 9.30

Vzdelávacia aktivita

9.30 – 11.30

Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku

11.30 – 12.30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu /hygiena, obed, príprava na odpočinok/

12.30 – 14.30

Odpočinok

14.30 – 15.00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu /telovýchovná chvíľka, hygiena, olovrant/

15.00 – 16.00

Hry a činnosti podľa výberu detí  /príp. pobyt vonku/

Denný poriadok je pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí.