A je to

21.05.2018 15:27

Štyri mesiace plánovania, zháňania, premýšľania, vybavovania, organizovania, rozhovorov a telefonátov. Vo štvrtok 17.5.2018 sa u nás konala veľká sláva, obvodová prehliadka detí zapojených do projektu Dorotka a jej priatelia. Spoluorganizátormi akcie boli Slovenský Červený kríž, Spoločný školský úrad Smižany a Obec Betlanovce. Cieľom podujatia  bolo upevniť poznatky a praktické zručnosti detí v oblasti zdravého spôsobu života, ochrany zdravia, poskytovania prvej pomoci a predchádzania úrazom a ochoreniam.

Privítali sme u nás deti materských škôl, ktoré sú v pôsobnosti Školského úradu Smižany. Za každú prihlásenú školu sa zúčastnilo dvojčlenné družstvo detí s pani učiteľkou. Navštívili nás MŠ Komenského Smižany, MŠ Zelená Smižany, MŠ Hincovce, MŠ Jamník, MŠ Odorín, MŠ Danišovce, MŠ Hrabušice I a II, MŠ Arnutovce, MŠ Letanovce, MŠ Spišské Tomašovce I a II, MŠ Bystrany, MŠ Rudňany, MŠ Poráč, MŠ Mlynky, MŠ Smižany cirkevná, MŠ Spišský Hrušov, MŠ Smižany Ružová, MŠ Iliašovce. Posledným dvadsiatym prvým  družstvom boli naše deti – Alex a Sofi.

Svojou prítomnosťou nás poctili aj vzácne návštevy medzi ktorými boli zástupcovia Slovenského Červeného kríža, Spoločného školského úradu Smižany, Záchrannej zdravotnej služby Falck, Klubu zdravých materských škôl, projektu Humanitko.

Deti prítomných materských škôl prišli aby preukázali svoju šikovnosť, zručnosť a vedomosti na štyroch návštevách u obyvateľov Dorotkova:

  1. u Vierky Fifipierky triedili zdravé a nezdravé potraviny, zostavovali jedálny lístok pre Vierku, učili ju zdravotné cviky,
  2. u Klárky Bylinkárky pomenúvali liečivé bylinky a varili bylinkový čaj,
  3. u Juliany Obviazanej ošetrovali drobné poranenia a skladali t. č. záchrannej služby,
  4. u Terky Trénerky skladali t. č. hasičov, nacvičovali s hasičmi zásah.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za návštevu, pomoc, úžasné výkony a dúfame, že im zostane v pamäti príjemná spomienka na návštevu Betlanoviec.