Novinky

Oznam

27.05.2020 17:19
  Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa Materská škola k 1.6.2020 ostáva naďalej zatvorená.       

Otvorenie MŠ

19.05.2020 13:06
Vážení rodičia,  v súvislosti s uvoľnovaním protiepidemiologických opatrení ÚVZSR, ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl. Na základe týchto pokynov Vás chceme požiadať o nahlásenie záujmu o návrat Vášho dieťaťa do MŚ. Vyzývame preto všetkých našich rodičov, aby...

Prijímanie detí do MŠ 2020/21

22.04.2020 11:43
  Priebeh prijímacieho konania detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2020/2021   Zákonným zástupcom vyplnené žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa môžu podávať od 11.05.2020 do 14.05.2020...

Prerušenie prevádzky

16.03.2020 16:32
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného...

COVID-19

09.03.2020 10:33
Usmernenie ministerky školstva k šíreniu koronavírusu   V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy,...

Šťastné a veselé

20.12.2019 20:16
  Kde sa vzal, tu sa vzal, stromček zrazu v izbe stál.  Pod ním ležia balíčky, pre veľkých aj maličkých.  Už sa celý ligoce, všetkým krásne Vianoce.   Uvidíme sa 7.1.2020    

Vianočná besiedka

16.12.2019 17:58
Vážení a milí, pozývame Vás na Vianočnú besiedku, ktorá sa uskutoční v triede MŠ dňa 18.12.2019 o 15.30 hod.

Špivanka

20.11.2019 12:54
19.11.2019 našu školu reprezentoval na speváckej súťaži v Materskej škole v Spišských Tomášovciach Maťo. Všetci sme mu držali palce. Za doprovodu akordeónu zaspieval pesničku "Červené jabĺčko", za čo dostal pochvalu a odmenu.   

Fotenie

08.11.2019 09:07
Vážení rodičia, dňa 13.11.2019 nás navštívi fotograf, ktorý urobí deťom sadu fotografií. 

Zábavné popoludnie

21.10.2019 21:36
Vážení rodičia a deti, pozývame Vás, aby ste s nami prežili zábavné popoludnie dňa 28.10.2019 v pondelok, od 14.00 hod.   Program podujatia: o 14.00 hod. sa stretneme pri požiarnej zbrojnici, kde sa uskutoční beh o jablko, t.j. beh na 200m spoločne rodič + dieťa, následne sa presunieme do...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>