Chrípka

18.10.2021 09:53

Vážení rodičia,

na základe aktuálnej chorobnosti detí sme po dohode so zriaďovateľom a  RÚVZ pristúpili k prerušeniu prevádzky materskej školy od 18.10. - 22.10.2021.

Opätovný nástup do MŠ bude 25.10.2021 v pondelok. 

Želáme všetkým veľa zdravia a chorým skoré uzdravenie.