Ďakovný list

13.06.2022 09:30

Pozdravujem všetkých rodičov, deti a priaznivcov našej stránky.

Keďže sa blíži koniec školského roka a tento rok bol veľmi náročný, ako riaditeľka školy cítim potrebu bilancovať. Škola zažívala veľmi turbulentné obdobia, keď bola z rôznych príčin zatvorená potom otvorená ..... a tak dookola. Aj napriek všetkým prekážkam sme sa ako kolektív snažili odovzdať Vašim deťom maximum toho, čo bolo potrebné. Veľmi ma teší, že všetky deti pred nástupom do základnej školy prešli testovaním úspešne, a žiadne z nich nebolo vyhodnotené, že potrebuje opakovať rok v predprimárnom vzdelávaní. Považujem to za úspech pedagogického kolektívu školy.

Tak, ako som bola spočiatku skeptická voči národným projektom (moja požiadavka bola umiestniť v škole len pedagogického asistenta), tak musím teraz verejne priznať, že som sa mýlila. S kolektívom, ktorý sme vytvorili som nadmieru spokojná, a v čase kedy ideme už tretí mesiac bez kmeňovej učiteľky, považujem pomoc a pôsobenie projektových zamestnancov za kľúčové. Má to len jednu nevýhodu, že projektoví zamestnanci nemôžu byť v triede samostatne, bez učiteľky. Teším sa najmä z toho, že projekt NP PoP II bol predĺžený, a že náš kolektív bude môcť pokračovať ďalší rok. Myslím, že pre školu a pre deti to bude veľký prínos. Ako pracovný tím sme si porozumeli a to hlavé je, že ich majú radi aj deti. A to je dôležité.

Ďakujem všetkým rodičom a deťom, ktorí nám preukazujú svoju priazeň a ťahajú to s nami.

Ďakujem prevádzkovým zamestnancom za ich podporu a spoluprácu.

Ďakujem projektovým zamestnancom, Mgr. Hanigovskej, Bc. Budinskej, p. Tišerovej za pomoc, podporu a za prácu, ktorá je niekedy aj nad rámec ich pracovných povinností.

Ešte raz všetkým srdečná vďaka.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 

M.Valigurová