Karneval

31.01.2018 17:55

 

Chystajte si deti masky, bude smiech a špás!

Fašiangový karneval zas príde medzi nás.

 

V piatok 9.2.2018  bude u nás veľká sláva. Prosíme rodičov, aby pripravili pre deti veselé masky, ktoré si prinesú do materskej školy.

Karnevalu zdar!