Každé ráno s úsmevom...

23.08.2016 13:50

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že brány našej Materskej školy sa opäť otvoria dňa 5.9.2016. Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nepotrebujete, prvý deň nástupu v triede podpíšete prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia, z ktorého dieťa prichádza.