"Múdre hranie"

06.05.2021 14:50

 

Vážení rodičia a priatelia školy, chceme sa s Vami podeliť o radosť, ktorú nám urobilo zverejnenie zoznamu podporených žiadostí v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie“.  Oznamujeme Vám, že sme boli úspešní vo výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podávanie rozvojových projektov pre materské školy.

Cieľom výzvy bola podpora zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj matematickej a informatickej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, technických zručností, psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, rozvoj reči a hudobnej a umeleckej expresie.

Hodnotených bolo celkovo 2221 žiadostí. Finančné prostriedky vo výške 500 000 € boli rozdelené 706 žiadateľom. Materská škola mohla získať max. 500 €, ak ju navštevuje menej ako 50 detí a max. 1 000 €, ak ju navštevuje 50 a viac detí.

Za tieto peniažky sme obohatili detskú knižnicu o 16 nových krásnych knižiek, doplnili sme telovýchovné náradie, pomôcky na rozvoj jemnej a hrubej motoriky, matematickej a prírodovednej gramotnosti a rozvoja reči.