Olympiáda

13.06.2018 07:29

12.6.2018 sme sa zúčastnili športovej olympiády detí materských škôl v Iliašovciach. Deti súťažili v troch súťažných disciplínach - beh na 20 m, hod kriketovou loptičkou a skok do diaľky z miesta. 

Dievčenské družstvo:

  • Sofia Budinská
  • Lea Vargová
  • Nicol Kukurová
Chlapčenské družstvo:
  • Erik Drenčeni
  • Lukáš Žiga
  • Marek Budinsky
Športu zdar!