Ospravedlňovanie predškoláka

25.10.2021 11:34

 

Vážení rodičia,

upozorňujeme Vás, že na základe usmernenia vydaného ministerstvom školstva sa predlžuje doba neprítomnosti predškoláka, ktorú môže ospravedlniť zákonný zástupca. Podľa tohto usmernenia môže zákonný zástupca ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa až na 7 po sebe nasledujúcich dní (víkendy sa nerátajú). Takže až po uplynutí neprítomnosti dlhšej ako 7 dní je nutné doniesť potvrdenie o chorobe od lekára.

Viac tu:

7 dní.pdf (117455)