Otvorenie MŠ

19.05.2020 13:06

Vážení rodičia, 

v súvislosti s uvoľnovaním protiepidemiologických opatrení ÚVZSR, ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl. Na základe týchto pokynov Vás chceme požiadať o nahlásenie záujmu o návrat Vášho dieťaťa do MŚ. Vyzývame preto všetkých našich rodičov, aby do konca týždňa nahlásili záujem navštevovať materskú školu od 1.júna 2020, osobne na obecnom úrade v Betlanovciach alebo na tel. č. 053 44 90 215. Ďakujeme