Otvorenie MŠ

24.10.2020 16:01

 

Oznamujeme Vám, že od pondelka 26.10.2020 bude Materská škola znova v prevádzke. Žiadame Vás, o dôsledné dodržiavanie všetkých protiepidemiologických opatrení pri príchode a odchode z MŠ. Školská jedáleň oznamuje cudzím stravníkom, že zatiaľ sa obedy vydávať nebudú, variť sa bude len pre deti.