Otvorenie MŠ

07.02.2021 16:33

 

Vážení rodičia,

riaditeľstvo materskej školy v Betlanovciach po dohode so zriaďovateľom oznamuje, že prevádzka materskej školy a školskej jedálne začne od 8. 2. 2021 – v pondelok. Podmienkou vstupu dieťaťa do budovy Materskej školy je negatívny výsledok testu na Covid 19 aspoň jedného z rodičov dieťaťa. Rodič, ktorý má negatívny test bude pravidelne dieťa ráno privádzať a poobede ho vyzdvihne. Nie je možné aby za seba poslal iného člena rodiny, ktorý nie je otestovaný. Dieťa môže nastúpiť do  materskej školy  len s podpísaným vyhlásením o negatívnom výsledku testu zákonného zástupcu. Zákonný zástupca môže toto vyhlásenie podpísať aj v deň nástupu detí do MŠ pred budovou školy v pondelok dňa 8.2.2021.