Otvorenie MŠ

06.03.2021 19:35

 

Riaditeľstvo materskej školy v Betlanovciach po dohode so zriaďovateľom oznamuje rodičom detí, že prevádzka materskej školy a školskej jedálne začne od 8. 3. 2021 – v pondelok. Podmienkou vstupu dieťaťa do budovy Materskej školy je negatívny výsledok testu na Covid 19 aspoň jedného z rodičov dieťaťa.  Dieťa môže nastúpiť do  materskej školy  len s podpísaným vyhlásením o negatívnom výsledku testu zákonného zástupcu. Zákonný zástupca môže toto vyhlásenie podpísať aj v deň nástupu detí do MŠ pred budovou školy v pondelok dňa 8. 3. 2021. Prosíme Vás, aby deti, ktoré do MŠ nastúpia boli zdravé (bez soplíkov, kašľa). 

 

Tlačivo o bezinfekčnosti:

18927.docx (24062)