Pozor, červená!

11.10.2016 18:24

Na známosť sa všetkým dáva, táto dôležitá správa.

Že vraj, čo to znamená? Škôlka bude červená. 

Keď kalendár skríkne: "Piatok!", červená má u nás sviatok.

Prehľadajte police, skrine, pôjdy, pivnice,

oblečte si červenú - tričko, gate, halenu.

Aby toho bolo dosť, ráta sa aj klaunský nos.