Prevádzka MŠ

01.03.2021 21:33

 

Vážení rodičia,

zverejňujeme link k vyjadreniu ministra školstva SR B. Grohlinga z 1.3.2021

https://www.minedu.sk/b-groehling-splnili-sme-odporucanie-odbornikov-vo-fungovani-skol/