Veselú Veľkú noc

12.04.2017 14:20

Želáme Vám veselú Veľkú noc, 

aby ste nemuseli volať o pomoc, 

nech Vám vodička neublíži, 

a nemusíte plávať v chyži.

Nech Vám krásne slnko svieti,

nerozmočte sa nám deti!

"Chlapi" pozor na výslužku,

nech nemáte bolesť v brušku.

Suchí, mokrí, vzadu, vpredu,

stretneme sa opäť v stredu.