Účinkujú

 

20 malých úžasníčkov,

pod taktovkou p. riaditeľky – Márie Valigurovej,

                     p. učiteľky - Michaely Šofrankovej,

 

za výdatnej podpory p. školníčky - Márie Gromanovej,

                             p. vedúcej ŠJ - Marty Paľuchovej,

                             p. kuchárky - Márie Klingovej.