Účinkujú

 

20 malých úžasníčkov,

pod taktovkou p. riaditeľky - Márie Valigurovej,

                     p. učiteľky - Bc. Michaely Kocúrovej,

                     sociálneho pedagóga - Mgr. Janky Fischerovej,

                     pomocného vychovávateľa - Dany Tišerovej

                      

 

za výdatnej podpory p. školníčky - Márie Gromanovej,

                              p. vedúcej ŠJ - Marty Paľuchovej,

                              p. kuchárky - Márie Klingovej.