Účinkujú

 

19 malých úžasníčkov,

pod taktovkou p. riaditeľky - Márie Valigurovej,

                     p. učiteľky - Bc. Júlie Dunajskej

 

za výdatnej podpory p. školníčky - Márie Gromanovej,

                             p. vedúcej ŠJ - Marty Paľuchovej,

                             p. kuchárky - Márie Klingovej.